Čo s dlhmi po zosnulom ponikateľovi

Pozostalosť odmietnite po úvahe