Sceľovanie sa rozšíri na viac katastrov

V sceľovaní pôdy by mali nastať zmeny

Scelenie výrazne rozhýbe trh s pôdou

Scelenú pôdu ľudia berú ako vlastnú