Neplatia vám nájomné za pôdu? Zmluvu môžete skončiť

Chcete predať alebo prenajať pôdu? Takto musíte postupovať