Zmeny prinesú väčšiu zodpovednosť pre lekárov

Obe strany by mali mať rovnako silné postavenie