Zoznam článkov s tagom testament

Praktické HN

Praktické HN

Ako postupovať, keď chcete niekoho vydediť

Praktické HN

Svoj majetok odkážte zodpovedne

Praktické HN

Praktické HN

Držte sa týchto rád pri spísaní závetu

Praktické HN

Závet: ktoré veci v listine nesmiete vynechať

Praktické HN

Dedenie: rakúsky vz. uhorský model

Praktické HN

Spisujete závet? Dajte si pozor na chyby

Praktické HN

Na čo dbať, keď spisujete testament

Praktické HN

Občan a majetok

Čo má obsahovať platný závet

Občan a majetok

Spisujete závet? Vyhnite sa chybám