Zoznam článkov s tagom závet

Praktické HN

Potomkov nemôžete vydediť závetom

Praktické HN

Praktické HN

Praktické HN

Svet

Praktické HN

Svoj majetok odkážte zodpovedne

Praktické HN

Praktické HN

Vydedenie potomka musí mať dôvod

Praktické HN

Závet zabráni nezhodám v rodine

Praktické HN

Praktické HN

Vy rozhodnite, kto zdedí vaše imanie

Praktické HN

Notár radí, odkážte majetok bezpečne

Praktické HN

Darovať alebo spísať závet? Zvážte

Praktické HN

Praktické HN

Závet či dar? Notárka radí, čo treba zvážiť

Praktické HN