Svoj majetok odkážte zodpovedne

Vydedenie potomka musí mať dôvod

Závet zabráni nezhodám v rodine

Vy rozhodnite, kto zdedí vaše imanie

Darovať alebo spísať závet? Zvážte

Držte sa týchto rád pri spísaní závetu