Nízke odvody vedú k nízkej penzii

Penzie sa nebudú zvyšovať rovnako