Dohody medzi lekármi a farmafirmami sú tu stále

Obe strany by mali mať rovnako silné postavenie