Ako priznať príjmy po zrušení živnosti

Vyhnite sa chybám v priznaní typu A