Podnikatelia pozor...eKasu musíte používať hneď po jej dodaní od výrobcu

Ako overiť pokladničný doklad z eKasy

Pripojiť sa možno aj tabletom či mobilom

Na Slovensko prichádza eKasa