Dividendy „z raja“ sa zdania vysokou zrážkou

Pozor na daň z dividend