Skutočný príbeh: „Snažíme sa do školy začleniť žiačku s cukrovkou."