Ak vlastníte menší les, s predajom sa ponáhľajte. Tu sú dôvody a rady

Čo všetko sa skrýva v kúpnych zmluvách

Príkazník musí mať kompetencie

Príkazná zmluva môže obsahovať aj odmenu

Obdarovaný môže dar odmietnuť

Pri prevode majetku spíšte darovaciu zmluvu

Požadované práce a ich cenu uveďte v dohode