Pri objednaní diela spíšte licenčnú listinu

Zmluvu môžete zrušiť len písomne

Ak vlastníte menší les, s predajom sa ponáhľajte. Tu sú dôvody a rady

Čo všetko sa skrýva v kúpnych zmluvách

Príkazník musí mať kompetencie

Príkazná zmluva môže obsahovať aj odmenu

Obdarovaný môže dar odmietnuť