Pri darovaní nemožno žiadať odplatu

Pri objednaní diela spíšte licenčnú listinu

Zmluvu môžete zrušiť len písomne

Ak vlastníte menší les, s predajom sa ponáhľajte. Tu sú dôvody a rady