Dohodnite si aj odstúpenie od zmluvy

Nájomné sa pri pôde určuje po novom