Obsah vecného bremena sa dá zmeniť

Vecné bremeno sa dá ľahko zneužiť