Pozemky: najmite si sledovaciu službu

Podmienky vydržania sa už sprísnili

Na protiopatrenie pri podvode s pozemkom máte 30 dní

Na cestách má byť väčšia bezpečnosť

Takto vymeníte nájomcu vašej pôdy

Novú pokladnicu berte od dodávateľov s certifikátom

Nájom pôdy sa už ďalej neobnovuje

Dlh vymôžete platobným rozkazom

Pri nájme je cena výsledkom dohody

Spoluvlastníctvo môžete ukončiť sami

Na nové usporiadanie pôdy chce štát dávať ročne milióny

Stará či nová pokladnica? Rozhodne technické riešenie