Studňu môžete zlegalizovať aj dodatočným povolením stavby