Dáta sa po novom posielajú do chráneného úložiska

Nefunguje vám internet? Pošlite údaje iným spôsobom

Novú pokladnicu berte od dodávateľov s certifikátom

Stará či nová pokladnica? Rozhodne technické riešenie

Pripojiť sa možno aj tabletom či mobilom