V účtovaní dodržujte nové pravidlá

Živnostníkom paušálne výdavky šetria čas

Zákon o účtovníctve zvyšuje náklady firmám

Riešenie kľúčových účtovných situácií

Dlhšiu archiváciu prijímajú firmy s nevôľou

Živnosť pri deliktoch môžu zrušiť

Firmy si musia „nafúknuť“ archívy