Pozor, takto prídete o majetok a peniaze

S dedičstvom nakladáte slobodne

Píšete splnomocnenie? Pozor, musí byť platné

Chcete rozdeliť majetok v závete? Takto to urobíte

Zbavte sa rizika pri dedení dlhov

Dedenie: rakúsky vz. uhorský model

Spisujete závet? Dajte si pozor na chyby

Na čo dbať, keď spisujete testament

Závet musí spĺňať literu zákona

Dlhy sa dedia s majetkom zosnulého