Koronavírus sa bude vracať

Pandémiu prekonáme v máji

Ministrovi vnútra treba rozviazať ruky

Peniaze sa dotlačiť dajú, lekári nie

Nezabezpečení veritelia by dostali menej