Od pracovnej agentúry žiadajte zmluvu, nestačí telefonický dohovor