Bytová mafia ide po senioroch

Zrážky z penzií sa oznámia v auguste

Primeraná suma penzistovi zostáva

Seniori budú pri zmluvách chránení

O penziu sa zaujímajte rok vopred