Bytová mafia ide po senioroch

Zrážky z penzií sa oznámia v auguste

Primeraná suma penzistovi zostáva

Seniori budú pri zmluvách chránení

O penziu sa zaujímajte rok vopred

Určité kategórie penzistov získajú viac

Ktorým penzistom dvihne štát dávky?

Kde sa dozviete o zmene dôchodku

Penzie sa nebudú zvyšovať rovnako