Výhody a zľavy, ktoré môžu penzisti využívať

Penzia stúpne len pre časť dôchodcov

Staropenzisti sa dočkali prepočítania

Penzisti, zorientujte sa vo výhodách

Seniori, šetrite financie v peňaženke

Na príspevky potrebujete preukaz

Využite úľavy aj na dani za psa