Úspora energií v domácnosti závisí od realizácie opatrení