Neplatia vám nájomné za pôdu? Zmluvu môžete skončiť

Máte nelegálnu živnosť? Pozor na mastné pokuty