Slávni dyslektici: Pre týchto hercov je abeceda úhlavný nepriateľ