Posunutie lehoty treba vopred oznámiť úradom

Najlepší trik? Odložte si daň a získajte čas

Nemáte peniaze na úhradu dane? Odložte si daňové priznanie

Čakacie lehoty sa majú meniť

Termín na operáciu sa dozviete vo vašej poisťovni

Máte v daniach chybu? Môžete to napraviť