Zoznam článkov s tagom poradca

Praktické HN

Praktické HN

Za opatrovanie získate stovky eur

Praktické HN

Praktické HN

13. dôchodok dostanete už v novembri

Slovensko

Praktické HN

Podnikatelia prestávajú byť poštármi úradov

Praktické HN

Daň sa dá odložiť na určenom tlačive

Praktické HN

Ktorú pôdu musíte ponúkať cez portál

Praktické HN

Vlastníte pôdu? Takto ju prenajmete

Praktické HN

Pozemky sú už dôsledne evidované

Praktické HN

Dokument musí obsahovať všetky zaplatené služby

Iné zmluvy a formuláre

O objednanej službe spíšte dohodu

Praktické HN

Aj otec môže čerpať materské na dieťa

Praktické HN

Podpíšte bezchybnú kúpnu zmluvu

Praktické HN

Notár môže zdarma aj právne poradiť

Praktické HN

Ak zamietnu ŤZP, možno sa odvolať