Európa sa chce s prechodom na čistú energiu poponáhľať