Týka sa zdravotné znevýhodnenie aj vás? Žiadajte to, na čo máte nárok

Pacient je vždy na prvom mieste

Ste nespokojní s lekárom? Sťažujte sa