08.08.2017, 00:00

20 otázok o novinkách nákupu pôdy

Opatrenia proti špekulantom s pozemkami. Zmeny v predkupnom práve. Rozšírené možnosti pre mladých farmárov. O týchto i ďalších novinkách v chystanej novele zákona o pôde vás poinformujú naši odborníci, ako aj experti z rezortu pôdohospodárstva.

traktor, pozemok, pôda
Zdroj: Dreamstime

1.
Stropy pre vlastníkov

Koľko pôdy si bude môcť obstarať firma a samostatne hospodáriaci roľník, keď sa do zákona dostanú navrhované limity na nákup parciel:

Samostatne hospodáriaci roľník bude môcť získať maximálne do 300 hektárov pozemkov a právnická osoba, teda firma, do 700 hektárov. Návrhy na limity sa však ešte môžu zmeniť. Nákup pôdy sa však uvoľňujeme pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o jej poľnohospodárske využitie. Môže vlastniť poľnohospodársku pôdu do výmery troch hektárov. Táto plánovaná zmena má však aj svojich odporcov. Niektorí hovoria, že ide len o nový biznis model pre Slovenský pozemkový fond a záujmové skupiny, ktoré sa snažia dostať k pôde.


2.
Obmedzenie nákupu

Aký je dôvod na stanovenie stropov pri nákupe poľnohospodárskych pozemkov? Nebudú tým majitelia poškodení?

Podľa rezortu pôdohospodárstva ide o obmedzenie špekulatívnych nákupov pozemkov na nepoľnohospodárske aktivity. A naopak, domácim farmárom sa má uľahčiť prístup k pôde. Ako poistku proti špekuláciám s najcennejšími a najúrodnejšími poľnohospodárskymi pozemkami novela zákona o nadobúdaní pôdy má zaviesť predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond. Bude mať prednosť pred všetkými ostatnými predkupnými právami.

3.
Pripomienkové konanie

V akom štádiu prípravy je zákon o nadobúdaní vlastníctva k pozemkom?

V súčasnosti skončilo pripomienkové konanie. V rámci neho bolo navrhnutých viac ako dvesto zmien a pripomienok. Samotný zákon by mohol byť prijatý na jeseň a platiť od januára 2018. Napriek tomu, že existujú výhrady voči limitom na nákup pôdy, je pravdepodobné, že tieto stropy, hoci aj v pozmenenej podobe, budú prijaté.


4.
Cudzí vlastníci

Často sa hovorí, že pôdu u nás skupujú cudzinci. Ako to robia, ako je možné dnes obchádzať zákon?

Cudzinci si pôdu môžu kupovať cez slovenské firmy. O naše pozemky majú záujem napríklad dánske firmy, ktoré sa k nim dostávajú cez realitné kancelárie. Nekupujú ich však pre seba, ale pre svoje čínske materské spoločnosti. Podľa niektorých odborníkov však po zmene zákonov sa situácia nezmení, lebo naďalej sa budú dať obchádzať. Týka sa to firiem, ako aj samostatne hospodáriacich roľníkov. Keďže fyzické osoby môžu vlastniť aj niekoľko firiem, ani ich majiteľ nebude limitovaný 700 hektármi pôdy, ako to nová legislatíva navrhuje.
 

5.
Porušenie predpisov

Čo sa stane, ak štát zistí, že niektorý majiteľ nakúpil viac pôdy, ako mu to dovoľuje zákon?

Podľa dôvodovej správy k zákonu, prekročenie limitu nákupu bude mať za následok neplatnosť právneho úkonu, ktorým sa pôda nadobudla.

6.
Nepeňažný vklad

Aké ďalšie novinky má obsahovať legislatíva a ktoré sú pre podnikateľov najdôležitejšie?

Zakáže sa používať poľnohospodárska pôda ako nepeňažný vklad do imania obchodnej spoločnosti a družstva. Kým v súčasnosti pôdu môže získať len ten, kto má pred uzavretím zmluvy 10 rokov trvalý pobyt alebo sídlo na Slovensku a podniká v agrovýrobe aspoň tri roky, prvá podmienka by sa mala z novelizovaného zákona vypustiť. Tým by Slovensko akceptovalo pripomienku Bruselu, ktorý tvrdí, že obmedzuje voľný pohyb kapitálu a slobodu pohybu.

7.
Prednostná kúpa

Môžete vysvetliť rozdiely v prednostnom práve na nákup pozemkov teraz a po zmene legislatívy?

Ak sa po zverejnení ponuky na predaj ozve záujemca z obce, kde je pozemok evidovaný, má prednosť pred osobou zo susednej obce. Ak sa to nevyužije, môže pôdu dostať aj ten, kto podmienky splní bez ohľadu na miesto podnikania. V ďalšom kole môže sa predať pozemok komukoľvek, aj nefarmárovi, avšak musí mať u nás trvalý pobyt alebo sídlo 10 rokov. Po novom to má fungovať tak, že v prvom kole bude mať právo na prednostnú kúpu vždy roľník z obce pred ostatnými záujemcami – z obce, zo susednej obce a ostatného územia. Potom bude mať predkupné právo roľník zo susednej obce pred ostatnými záujemcami zo susednej obce a z ostatného územia. V druhom kole budú mať predkupné právo oba predchádzajúce subjekty a predkupné právo v treťom rade bude mať roľník z ostatného územia pred inými záujemcami. Predkupné právo vznikne zverejnením pozemku v registri ponúk a zanikne po 30 dňoch.

8.
Zmena Ústavy

Často sa hovorí, že zmeny zákonov o pôde nadväzujú na novelu Ústavy. Čo sa v nej zmenilo?

Je pravda, že novelám zákonov o pôde predchádzali zmeny v tomto základnom zákone štátu. Novela Ústavy začala platiť 1. júna tohto roku. Ústave pribudli nasledujúce body: pôda sa už nevníma ako tovar, ale ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva zo strany štátu a spoločnosti osobitnú ochranu. Ústava zdôrazňuje požiadavku zaručenia potravinovej bezpečnosti štátu. Vyjadruje sa v nej aj ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy a podpora vidieckeho spôsobu života.

9.
Zavedenie registra

V rámci zmien súvisia

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.