08.09.2014, 00:01

Od januára sa môžu firmy zakladať za 1 euro

Ľuďom, ktorí chcú podnikať, no nemajú štartovací kapitál, štát umožní založiť eseročku za 1 euro. Podmienky ich fungovania sú ale veľmi prísne.

Od januára sa môžu firmy zakladať za 1 euro

Od nového roku už nebude treba na založenie eseročky 5 000 eur, čo je dnes minimálna suma základného imania firmy, ale postačí jedno euro. Bude to len možnosť, nie povinnosť. Tým sa aj ľuďom bez peňazí umožní mať firmu. Podnikateľ, ktorý sa tak rozhodne, však musí počítať aj s obmedzeniami. Štát sa rozhodol tieto firmy prísne regulovať, aby sa sťažilo napríklad ich tunelovanie. Tu sú hlavné zmeny: 

1.
Zníženie výšky základného imania 
Po novom 
Na založenie firmy bude stačiť jedno euro. Ak má viac spoločníkov, na účet v banke ho zloží každý. Pri zápise do obchodného registra sa o tom predloží potvrdenie. 

Dnes
Základné imanie musí byť minimálne 5 000 eur.   


2.
Uvádzanie imania na dokladoch
Po novom 
Pri základnom imaní 1 euro až 25-tisíc eur, musí mať firma na dokladoch okrem svojho obchodného mena, sídla a identifikačného čísla aj výšku základného imania a rozsah jeho splatenia. Uvedú sa skratkami „ZI“ a „SP“. Obchodného partnera to má upozorniť, že firma s ktorou obchoduje môže byť riziková. Bude sa to týkať aj firiem, ktoré už sú založené.    

Dnes
Výška základného imania a rozsah jeho splatenia sa na dokladoch uvádzať nemusí.  


3.
Špeciálny režim „spoločnosť v kríze“
Po novom 
Do krízy sa spoločnosť dostáva, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov bude v roku 2015 nižší ako 4 ku 100. Pre rok 2016 je pomer stanovený na 6 ku 100 a v 2017 na 8 ku 100. Ak je firma v kríze, podnikateľ musí urobiť opatrenia na jej prekonanie. Firmy v kríze ťažko získajú napríklad úver.
 
Dnes
Inštitút „spoločnosť v kríze“ v legislatíve nie je.   


4.
Viac valných zhromaždení 
Po novom 
Ak má firma imanie menšie ako 25-tisíc eur a jej strata presiahla 2 500 eur alebo sa to dá predpokladať, prípadne jej hrozí kríza, konateľ musí zvolať valné zhromaždenie a robiť opatrenia na jej zabránenie. Valných zhromaždení môže byť za rok aj niekoľko. Tým sa zvyšuje aj administratíva 

Dnes
Valné zhromaždenie sa zvoláva spravidla na záver hospodárskeho obdobia, teda raz za rok.  


5.
Obmedzenie vyplácania zisku
Po novom 
Ak bude základné imanie firmy nižšie ako 5 000 eur, teda aj 1 euro, spoločníci si nemôžu vyplatiť zisk v plnej výške, ale len 75 percent. Podmienkou však je, aby mala v rezervnom fonde aspoň 1 250 eur. Plný zisk sa môže vyplatiť len ak má firma základné imanie 5 000 eur a viac.   

Dnes
Toto obmedzenie sa súčasných firiem netýka a ani nebude týkať, lebo ich imanie je spravidla 5 000 eur a viac.  


6.
Uprednostnenie cudzích veriteľov 
Po novom 
Spoločníci sa k svojim pohľadávkam vo firme dostanú až v druhom rade. Ak je v kríze, prednosť na vrátenie dlhu a pod. majú cudzí veritelia firmy. Peniaze od spoločníkov či spriaznených osôb sa im nemôžu vrátiť ani vtedy, ak by tým hrozila fo firme kríza. Bude sa to týkať aj súčasných firiem.    

Dnes
Spoločníci sa môžu dostať k peniazom skôr ako cudzí veritelia firmy. 


7.
Obmedzenie počtu spoločníkov
Po novom 
V eseročkách so základných imaním 1 až do 25-tisíc eur sa obmedzí počet spoločníkov na troch (možno maximálne na päť). Má to sprehľadniť medzi nimi vzťahy, vklady do firmy, rozdeľovanie zisku, hlasovanie, atď. Toto obmedzenie však môže sťažiť fungovanie startupov, ako aj firmy s vyšším základným imaním, napríklad 25-tisíc eur.   

Dnes
Eseročka môže mať jedného, ale aj viacerých spoločníkov. Maximálne však 50.   


Zdroj: MS SR; Ján Marônek, M2 Business; Peter Pašek, Accace; advokát Dalibor Kiselica. Čo si štát sľubuje od jednoeurových firiem 

– zlacnenie zakladania firiem, čo pomôže menej solventným ľuďom realizovať svoje nápady
– rozvoj internetovej ekonomiky a iného nízkonákladového biznisu. Napríklad elektronických aplikácií 
– podporu startupových projektov 
– postupný rast ich kapitálu, ale z vlastných zdrojov, nie od veriteľov
– zníženie rizika tunelovania spoločností (obmedzí sa počet spoločníkov a pod.)  

Na čo sú určené jednoeurové spoločnosti  

Rezort spravodlivosti tvrdí, že sú vhodné najmä na startupové projekty s nízkymi nákladmi a záväzkami, takže nie sú ohrozené dodávateľmi a ich faktúrami. Vhodné sú na projekty vo virtuálnom prostredí internetu, na prípravu rôznych aplikácií, napríklad pre mobilné telefóny a podobne. Nie sú vhodné pre veľké firmy, ktoré majú množstvo záväzkov a personálnych prepojení. 


                                 Nové pravidlá sťažia eseročkám účtovníctvo 

Ja by som účtovníctvo podnikateľovi, ktorý si založil eseročku za jedno euro, nerobila, hovorí konateľka spoločnosti JM Account Júlia Mucsková. „Tieto firmy sú obmedzené množstvom byrokracie, ktorá im sťaží aj účtovníctvo,“ dodala podnikateľka. 
Jednoeurové spoločnosti sa totiž podľa novely Obchodného zákonníka môžu veľmi ľahko dostať do krízy. V takom prípade budú musieť robiť radikálne opatrenia na ozdravenie svojej finančnej situácie, čo je spojené aj s účtovníctvom. „Pribudol by kopec administratívy a práce s pozorovaním finančného stavu firmy, s výkazníctvom a hlavne povinnosť sústavne overovať priebežné výsledky spoločnosti,“ zdôraznila Mucsková. 


S jednoeurovými firmami bude viac práce. Kvôli sledovaniu ich výsledkov, hovorí účtovníčka Júlia Muczková.

Záväzky zvýšia byrokraciu

Ak by sa firmy dostali do krízy, teda ich vlastné imanie by nedosiahlo zákonom stanovený podiel na záväzkoch alebo by pri menšom imaní ako 25-tisíc eur mali stratu presahujúcu 2 500 eur, štat

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.