11.01.2017, 00:00

Znížte si dane. Štát vám ponúka viac možností úľav

Všetko, čo zarobíte, v daňovom priznaní spravidla nemusíte zdaniť. Existujú nezdaniteľné sumy či úľavy, ktoré si môžete odpočítať od svojich zárobkov. Spravidla ide o úľavu na vás ako daňovníka, na manželku, na dieťa, či o príspevky do II. alebo III. dôchodkového piliera. Na čom teda môžete najčastejšie ušetriť?

biznis, podnikanie
Zdroj: Dreamstime

Ak ste vlani podnikali na živnosť, alebo ste mali príjmy zo zamestnania, základ dane si môžete znížiť o nezdaniteľnú časť. Môžete tak urobiť len vtedy, ak ste mali aktívne príjmy. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odvedená od výšky platného životného minima, ktoré je aj v roku 2016 a aj v roku 2017 v celkovej sume 198,09 eura.  Na čo sa teda prihliada?

1. Využijete nezdaniteľnú časť na daňovníka
O čo ide:
Za rok 2016 i v roku 2017 si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane: na daňovníka, na manželku, respektíve manžela. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ovplyvňuje výška jeho základu dane, pričom vzťah medzi týmito dvoma veličinami je nepriamo úmerný – čím je vyšší základ dane, tým je nižšia nezdaniteľná časť na daňovníka.


ČÍSLA:
3 803,33 eura
– nezdaniteľná časť na daňovníka (19,2 x životné minimum 198,09 eura)
316,94 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň
Tri možnosti, ktoré môžu nastať v praxi:
– Nezdaniteľná suma 3 803,33 eura sa uplatní u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).
– Ak dosiahnete základ dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť na vás ako daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:
8 755,578 – (základ dane: 4), (kde suma 8 755,578 = 44,2-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
– Ak dosiahnete základ dane 35 022,32 eura a viac, nezdaniteľná časť na vás ako daňovníka bude nula.


TIP HN:
Posudzuje sa základ dane, nie hrubý príjem. Ak by si chcel uplatniť nezdaniteľnú časť zamestnanec, jeho základ dane bude daný ako príjem znížený o odvody. Podstatný pre daňovníka je teda základ dane z príjmov zo závislej činnosti a ten, dosiahnutý z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nezdaniteľnú časť na daňovníka si môžete uplatniť buď v daňovom priznaní, alebo v ročnom zúčtovaní.

2. Uplatníte si nezdaniteľnú časť na manželku
O čo ide:
Ak ste ženatý alebo vydatá, za rok 2016 i v roku 2017 si budete môcť odpočítať aj nezdaniteľnú časť na manželku alebo manžela. Jej výška sa odvíja od dvoch faktorov: v prvom rade od základu dane daňovníka, v druhom rade od príjmu manželky/manžela. Manžel či manželka musia s vami žiť v domácnosti a splniť aspoň jednu z týchto podmienok: starať sa o dieťa do dovŕšenia 3 či 6 rokov života dieťaťa, poberať príspevok na opatrovanie, byť evidovaná/ý ako uchádzač o zamestnanie, považovať sa za občana so zdravotným či ťažko zdravotným postihnutím.


ČÍSLO: 3 803,33 eura – nezdaniteľná časť na manželku/manžela v roku 2016 i 2017
Možnosti, ktoré môžu nastať v praxi:
– Ak je základ dane daňovníka nižší alebo maximálne rovný 35 022,31 eura (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa rovná nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 803,33 eura). V prípade, že má manželka/manžel vlastný príjem, základná suma nezdaniteľnej časti sa znižuje o vlastný príjem manželky/manžela.
– V prípade, že je základ dane daňovníka vyšší ako 35 022,31 eura (t. j. 176,8 x životné minimum), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela si daňovník vyčísli takto: 12 558,906 – 0,25 x základ dane daňovníka. Ak manželka/manžel má vlastný príjem, tento znižuje výšku nezdaniteľnej

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.