15.02.2017, 00:00

O ktoré výdavky na autá si môžete znížiť daň

Základ dane z príjmov si aj v tomto roku môžete znížiť tak, že si uplatníte výdavky na firemné autá. O aké ide, závisí najmä od toho, či k vozidlu máte právny vzťah alebo patrí vášmu zamestnancovi. Na režim zdaňovania upozorňuje Peter Pašek, partner poradenskej spoločnosti Accace.

doprava
Zdroj: Pavol Funtál

Firma vozidlá vlastní alebo si ich prenajíma
V prípade, že vozidlá vlastní vaša firma alebo si ich prenajíma od lízingovej spoločnosti a dáva svojim zamestnancom, uplatniť si môžete náklady na pohonné látky. Tiež ostatné, ktoré súvisia s obstaraním a prevádzkou vozidla. Pri uplatnení spotreby pohonných látok si môže vybrať jeden z troch spôsobov jej preukazovania.
 
Ako viesť knihu jázd
Vychádzate z počtu kilometrov, ktoré ste najazdili na pracovných cestách, z ceny pohonnej látky platnej v čase nákupu a zo spotreby. Tá je buď v technickom preukaze, alebo v osvedčení o evidencii vozidla. Ak sa so skutočnou spotrebou nezhoduje alebo v dokladoch chýba, vychádzate zo spotreby preukázanej dokladom vydaným certifikačnou osobou. Alebo z údajov výrobcu alebo predajcu o inej spotrebe. Povinný ste pritom viesť knihu jázd a nákup pohonných látok vždy zaúčtovať. Spotrebu teda preukážete jedným z týchto spôsobov: osvedčením o evidencii vozidla, technickým preukazom, dokladom autorizovanej osoby s oprávnením podľa zákona o metrológii, písomnou informáciou výrobcu alebo predajcu o inej spotrebe.

Kedy sa dá využiť navigácia
Tento spôsob môžete na daňové účely použiť iba vtedy, keď máte vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu. Zaznamenáva všetky služobné jazdy a zároveň aj spotrebu. Ak jednotka nesleduje aj spotrebu pohonných látok, nemôžete v súvislosti s výdavkami využiť tento spôsob preukazovania.

V čom je výhodný paušál
Vychádzate z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za minulý rok a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci roka. Pri paušále nemusíte mať knihu jázd. Povinný ste však preukázať stav tachometra vozidla na začiatku a na konci roka. Stav si môžete odfotiť. Nákup pohonných látok preukážete dokladmi o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve.


Čo si ešte môžete dať do výdavkov
Okrem výdavkov na nákup pohonných látok si môžete dať do nákladov aj iné. Najmä výdavky na prenájom alebo obstaranie auta, pričom využijete formu odpisov. Ďalej sú to výdavky vynaložené na opravy a údržbu, na poistenie – zákonné aj havarijné, zaplatenú daň z vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a ďalšie.

Ako je to s odpočtom DPH
Vezmime si príklad firmy, ktorá je platiteľom DPH. Auto využíva len na svoje podnikanie a dodávky tovarov a služieb, ktoré zakladajú právo na odpočet dane. V takom prípade si firma môže DPH odpočítať v plnej výške z výdavkov súvisiacich s obstaraním a prevádzkou vozidla, ako aj z nákupu pohonných látok na Slovensku. Pri odpočte DPH pri kúpe auta (odpisovaný majetok), ktoré sa bude používať na podnikateľské i súkromné účely, sa môže rozhodnúť, či odpočíta daň v plnom rozsahu. Potom bude odvádzať DPH na výstupe z bezodplatného dodania služby podľa súkromného použitia vozidla, alebo DPH, ktorá sa viaže na súkromné použitie, neodpočítate vôbec. Táto druhá alternatíva je administratívne jednoduchšia, keďže pri nej nevzniká povinnosť odvádzať DPH na výstupe zo súkromného použitia vozidla. Pri odpočte DPH z pohonných látok a ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou vozidla daňovník takéto právo voľby nemá. A ak sú tieto plnenia použité tak na súkromnú spotrebu ako aj na podnikanie, DPH pripadajúcu na súkromnú spotrebu nie je možné odpočítať.

Odpisovanie áut
Od januára 2015 si pri odpisovaní väčšiny vozidiel v prve

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.