20.06.2017, 00:00

20 otázok a odpovedí pre živnostníkov

Ak vám vychádzajú povinné odvody do Sociálnej poisťovne, za mesiac júl ich musíte zaplatiť do 8. augusta.

Biznis, podnikanie
Zdroj: Dreamstime

Ak podnikáte na živnosť, musíte si plniť voči rôznym úradom nemálo povinností. Tiež, ak ste vlani prekročili hranicu príjmov 5 298 eura, neminú vás povinné odvody do Sociálnej poisťovne. Experti z praxe radia, na čo si treba dať pozor a na čom sa dá prípadne ušetriť.

Radí Peter Furmaník, konateľ spoločnosti Libertax Consulting
1. Výška príjmov
Som živnostník. Na akej úrovni si mám ustrážiť príjmy v tomto roku, aby som v budúcom platil čo najmenej odvodov?
Hranicou pre príjmy za rok 2017 je suma 5 472 eur. Ak živnostník, alebo iná osoba podliehajúca sociálnemu poisteniu, dosiahnu príjmy nižšie či rovné tejto sume, sociálne odvody od júla platiť nebudú. Ak ich už platia, tak ich platiť prestanú. Na zdravotných odvodoch však neušetria. V roku 2017 ich musia zaplatiť vo výške minimálne 741,62 eura bez ohľadu na príjem. Uvedené sa týka „čistého“ živnostníka. Živnostník popri zamestnaní, materskej či štúdiu ich však za určitých okolností môže platiť nižšie.

2. Viacero druhov zárobku
Akým spôsobom sa spočítavajú príjmy z viacerých druhov zárobku?
Jedna fyzická osoba môže dosahovať viacero druhov príjmov. Príjem zo závislej činnosti ako zamestnanec, príjem zo živnosti – napríklad programátor, príjem na základe iného oprávnenia (advokát), príjem prenajímateľa nehnuteľností či príjem autora. Všetky sa de facto sumarizujú v jednom daňovom priznaní danej osoby, aj keď za iných podmienok. Napríklad živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky aj daňové úľavy, prenajímateľ zasa iba reálne výdavky bez daňových úľav. Autor s príjmom za použitie diela je síce bez daňových úľav, no paušálne výdavky si môže uplatniť ešte raz.

3. Transferové oceňovanie
Môže mať živnostník dve živnosti a medzi sebou si predávať svoje služby?
Živnostník nemôže mať vyslovene dve živnosti. Môže mať ako SZČO viac predmetov činností, dokonca môže byť ako fyzická osoba aj živnostníkom a zároveň autorom či prenajímateľom, no stále ide o tú istú fyzickú osobu, ktorá „sama so sebou“ obchodovať nemôže. Iná vec je, ak je zároveň aj spoločníkom v eseročke, prípadne vo viacerých. Eseročky navzájom, respektíve živnostník verzus eseročka, obchodovať môžu. Ibaže ceny týchto vzájomných obchodov obmedzuje v súčasnosti zákon o dani z príjmov. Ide o transferové oceňovanie, keď takto prepojené subjekty môžu na daňové účely obchodovať iba za trhové ceny, a aj tie musia evidovať či dokázať pomerne zložitou dokumentáciou.

Radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne
4. Sociálne odvody od júla
Podnikám a podával som priznanie do konca marca. Oznámi mi Sociálna poisťovňa, aké odvody mi vychádzajú od júla platiť?

Sociálna poisťovňa je povinná písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného, dátum splatnosti a údaje týkajúce sa úhrady poistného, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia, teda do 21. júla 2017. Ak vznikne SZČO povinnosť platiť poistné (prípadne sa zmení výška poistného), poistné budú platiť od 1. júla 2017, pričom splatnosť poistného za júl je 8. august 2017, dovtedy teda SZČO musia poistné zaplatiť.

5. Transferové oceňovanie
Odložil som si daňové priznanie, a tým i zaplatenie dane. Ako to bude s platením sociálnych odvodov?
Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. októbra 2017 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu, alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016, prekročil zákonom stanovený hrubý príjem – 5 298 eur. Povinnosť platiť poistné v takomto prípade vznikne samostatne zárobkovo činnej osobe k 1. októbru 2017. Poistné bude SZČO povinná platiť do 30. júna 2018 – za predpokladu, že nebude mať odklad daňového priznania aj za rok 2017. Ak by odklad opäť mala, poistné by na základe daňového priznania z roku 2016 platila až do 30. septembra 2018.

Odpovedá Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska
6. Pasívne príjmy
Pracujem ako autor. Čo mám robiť s príjmami podľa autorského zákona?
Príjmy podľa autorského zákona je možné rozdeliť na dve skupiny. Aktívne príjmy za vytvorenie diela samotného a pasívne príjmy za udelenie práva alebo licencie na použitie vytvoreného diela. Možno nie každý si môže dovoliť v praxi takúto kombináciu príjmov, ale ak áno, jej výhoda spočíva v tom, že pasívne príjmy podľa autorského zákona nevstupujú do vymeriavacieho základu na odvody. Odvody sa z nich neplatia. Možno si k nim uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 percent príjmov, maximálne 20-tisíc eur za rok. Nemožno však využiť nezdaniteľnú časť základu dane. To znamená, že ak si živnostník udrží aktívne príjmy zo živnosti pod hranicou na platenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne a zvyšok budú pasívne príjmy, zaplatí daň z príjmov, ale vyhne sa odvodom do Sociálnej poisťovne.

7. Zrušenie podnikania
Rád by som v tomto roku ukončil biznis. Aké povinnosti si musím splniť a voči komu?
Ak sa živnostník rozhodne ukončiť podnikanie, musí zájsť na obvodný úrad alebo klientske centrum a vyplniť tlačivo o ukončení živnosti, ktoré sa volá „Oznámenie o ukončení podnikania“. V tomto tlačive môže označiť, že chce, aby

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.