17.07.2017, 00:00

Odklad daní môže zmeniť odvody

Predlžovaním lehoty na daňové priznanie si môžete obdobie povinného poistenia sami regulovať.

dane, daňové priznanie
Zdroj: Pavol Funtál

Viete, ako môžete ovplyvniť svoje sociálne odvody vďaka odloženiu daňového priznania? Ak si posuniete lehotu na priznanie za rok 2017 – čiže neodovzdáte ho v marci 2018, ale až v júni 2018, oddialite si tým niekoľko termínov. O tri mesiace sa vám posunie vznik, prípadne zánik sociálneho poistenia a posunie sa aj termín zmeny výšky mesačnej platby odvodov.


V niektorých situáciách vďaka tomu ušetríte, lebo niekoľko mesiacov budete napríklad odvádzať nižšie alebo žiadne odvody.

Aký je postup
Je všeobecne známe, že povinnosť platiť sociálne odvody vzniká a zaniká na základe daňového priznania. Ak v ňom uvediete príjmy vyššie, než je zákonná hranica, povinné odvody do Sociálnej poisťovne vám vzniknú buď od 1. júla, alebo od 1. októbra (ak ste si podali odklad priznania). Ak uvediete v priznaní príjmy nižšie, než je zákonná hranica, vtedy vaša povinnosť platiť odvody zaniká buď 30. júna, alebo 30. septembra (ak ste si podali odklad).

Ako vysvetľuje Veronika Solíková zo spoločnosti Účtovná jednotka, sumu rozhodujúcu pre vznik a zánik povinných odvodov nestanovuje zákon fixne, ale taxatívne stanovuje spôsob ich výpočtu. A ten sa odvíja od 6-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza danému roku.

„Obdobie povinného poistenia živnostníka nemusí trvať nutne 12 mesiacov od jeho vzniku. Môže byť kratšie aj dlhšie. Predlžovaním lehoty na priznanie, teda jeho odložením, je možné obdobie povinného poistenia regulovať – môže trvať od deviatich až do 15 mesiacov,“ hovorí Solíková. Závisí to od toho, ako sa rozhodnete využiť alebo nevyužiť možnosť odkladu v dvoch po sebe idúcich rokoch.

Čo sa (ne)oplatí
Odklad priznania sa oplatí vtedy, ak živnostník dnes ešte odvody neplatí, ale predbežne si vypočíta, že by mu vznikla táto povinnosť v budúcnosti. Ide o prípad, ak má začať platiť odvody po prvýkrát. Po podaní odkladu mu totiž povinné sociálne poistenie vznikne až od 1. októbra budúceho roka, v roku 2018 tak zaplatí odvody len za tri mesiace (nie za šesť).

Odklad je výhodný aj vtedy, ak sa vám aktuálne mesačné platby majú zvýšiť, pričom v tejto situácii sa oplatí naplánovať si odklad priznania za rok 2017 (teda v marci 2018). Dôsledok? Odvody sa vám nezvýšia už od 1. 7. 2018, ale až od 1. 10. 2018 (o tri mesiace neskôr).

Odklad priznania sa, naproti tomu, neoplatí v situáciách s opačným vplyvom. Je to vtedy, ak povinnosť platiť odvody vám má zaniknúť alebo ak sa majú vaše mesačné platby odvodov znížiť, uzatvára Solíková.


1. Príklad
Keď budete dlhšie platiť nižšie odvody – odklad je teda výhodný

SZČO platí od 1. 7. 2017 odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 550 eur mesačne. Za rok 2017 odhaduje svoje príjmy vo výške 80-tisíc eur. Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne mu preto bude trvať aj v roku 2018. Podľa predbežných výpočtov sa mu suma mesačného poistného zvýši z 550 na 750 eur.

Výsledok: v tejto situácii je výhodné, ak si SZČO podá odklad daňového priznania za rok 2017, pretože nižšiu sumu mesačných odvodov poistného bude potom platiť o tri mesiace dlhšie, teda aj za júl, august a september 2018. Mesačné odvody sa pre SZČO zvýšia (na 750 eur) až od októbra 2018.


2. Príklad
Keď odvody netreba platiť zbytočne dlho – odklad je teda nevýhodný

SZČO dosiahne za rok 2017 príjmy napríklad vo výške 4 000 eur. Podniká od roku 2016, povinné odvody na sociálne poistenie jej preto vznikli od 1. 7. 2017, odkedy ich aj platí. Za rok 2017 má však spomínané nízke príjmy (len 4 000 eur) a nepresiahne zákonom stanovenú príjmovú hranicu, ktorá je určená na 5 472 eur. To je dôvod, prečo jej povinnosť platiť odvody Sociálnej poisťovni v roku 2018 zanikne.

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.