05.12.2017, 00:00

20 otázok o zrušení daňovej licencie

Ako si možno odpočítať minimálnu daň v najbližších zdaňovacích obdobiach. Kedy sa dá s licenciou optimalizovať daňový základ. Čo hovoria podnikatelia na končiacu sa daňovú povinnosť.

20 otázok o zrušení daňovej licencie
Zdroj: StockExpert

1.
Platnosť zmeny


Odkedy sa na mňa ako konateľa eseročky prestane vzťahovať povinnosť platiť daňovú licenciu?

Firmy, napríklad eseročky, budú platiť daňovú licenciu naposledy za rok 2017, ak majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Z toho vyplýva, že naposledy si vykážu povinnosť licencie v daňovom priznaní podanom najneskôr 31. marca 2018. Ak si však firma bude uplatňovať zdaňovacie obdobie hospodársky rok, daňovú licenciu zaplatí naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré sa skončí až adekvátne v priebehu roka 2018.

2.
Odpis licencie


Aj keď sa licencie zrušia, dokedy bude platiť naďalej možnosť odpočítať si uhradenú licenciu z minulosti v ďalších zdaňovacích obdobiach?

Nárok na odpočítanie kladného rozdielu medzi licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní si bude možné uplatniť aj po zrušení daňových licencií. Rozdiel bude možné započítať v lehote troch nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po období, za ktoré už ste licenciu zaplatili. Rozdiel bude možné v budúcnosti odpočítať len na tú časť dane, ktorá bude prevyšovať sumu (potenciálne platenej) daňovej licencie.

3.
Nová firma

Ako je to s platením licencie pri novej firme - eseročke, ktorú som založil len pred pár mesiacmi?

Daňové licencie sú v súčasnosti ešte platné, avšak na nové firmy, napríklad na eseročky, sa nevzťahujú. Stále platí ustanovenie, podľa ktorého daňovú licenciu neplatia tie firmy, ktoré podávajú prvé daňové priznanie. Výnimka však neplatí pre tie firmy, ktoré sú právnymi nástupcami inej spoločnosti zaniknutej bez likvidácie, napríklad ak sa jedna s. r. o. rozdelí na dve nové s. r. o.

4.
Kalendárny rok

Čo ak mi nevychádza dostatočne vysoká daň? Akú výšku licencie budem musieť uhradiť, ak účtujem kalendárny rok?


Daňová licencia sa platí vo výške 480 eur, 960 eur alebo 2880 eur v závislosti od výšky obratu a v závislosti od toho, či je firma platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Zoberme si príklad: spoločnosť je s. r. o. a má zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2017, to znamená od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Je platiteľom DPH s ročným obratom 150 000 eur. Daň z príjmov tejto právnickej osoby vychádza na 660 eur. Za rok 2017 teda musí zaplatiť daňovú licenciu 960 eur, pretože jej daň je nižšia ako suma daňovej licencie stanovenej zákonom (960 eur).

5.
Hospodársky rok

Čo ak si firma v účtovníctve uplatňuje hospodársky rok, ako má postupovať?


Opäť si uveďme príklad. Spoločnosť, ktorá je s. r. o., má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, teda napríklad od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Je platiteľom DPH s ročným obratom 700 000 eur. Daň z príjmov právnickej osoby jej vychádza vo výške 1 600 eur. Za zdaňovacie obdobie od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 musí zaplatiť daňovú licenciu, pretože jej daň je nižšia ako suma zákonom určenej daňovej licencie (2 880 eur).

6.
Vplyv na biznis prostredie


Ako daňové licencie ovplyvnili podnikateľské prostredie?

Daňové licencie boli zavedené od 1. 1. 2014 s podmienkou, že ich neplatili existujúce firmy, ktoré vstúpili v priebehu roka 2014 do likvidácie alebo na ktoré sa v tom roku vyhlásil konkurz. Za rok 2014 sa licencie platili v roku 2015. Podľa štatistických údajov webového portálu FinStat, počnúc rokom 2014 došlo k výraznému nárastu zániku firiem, t. j. ich výmazu z obchodného registra. Určitá časť firiem zanikla aj pre zavedenie licencií. Majitelia firiem, ktoré práve v danom období nevyvíjali podnikateľskú činnosť, totiž tieto firmy nechali zaniknúť.

7.
Rušenie firiem

Približne aký počet firiem zanikol od času, keď štát zaviedol povinnú „daň zo straty“?

Na to, aby sa firma vyhla daňovej licencii, postačoval vstup do likvidácie v roku 2014, pričom samotná likvidácia mohla prebiehať aj neskôr. Výmaz firmy z obchodného registra mohol nastať až v roku 2015, 2016 či neskôr. Najviac firiem však zaniklo už v decembri 2014. Počet výmazov z obchodného registra dosiahol hodnotu 1 125. Od januára 2014 do mája 2017 zanikalo v priemere 730 firiem mesačne. Naproti tomu od januára 2012 do roku 2014 bol priemerný počet zaniknutých firiem iba 430 mesačne. Po zavedení licencií tak zanikalo v sledovanom období v priemere o 40 percent viac firiem každý mesiac.

8.
„Spiace“ eseročky

Čo robili majitelia eseročiek pred zavedením licencie, ak nechceli s firmou podnikať?


V období do zavedenia daňových licencií bolo možné nechať firmu „ležať“, nemusela sa jej hneď zbavovať, tak ako po zavedení licencií. Majitelia „ležiacich“ firiem si pritom plnili len základné povinnosti, napríklad viedli účtovníctvo, zostavili účtovnú závierku či podávali daňové priznanie, pričom daň z príjmov platili v závislosti od výšky dosiahnutého zisku. Po obnovení podnikania mal potom majiteľ firmu k dispozícii. Nemusel absolvovať založenie alebo kúpu novej firmy a nadväzujúce povinnosti.

9.
Licencia a pozemkové spoločenstvo

Ako je to s licenciou v prípade pozemkového spoločenstva
?
Najprv si ozrejmime, že pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou musí požiadať správcu dane o registráciu pre daň z príjmov do konca toho mesiaca, v ktor

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.