07.10.2017, 22:22

Aj vy sa snažíte si privyrobiť? Zapadáte do obrázka dvoch tretín Slovákov

Až dve tretiny dospelých Slovákov si aspoň niekedy privyrábajú na brigádach alebo majú vedľajší pracovný pomer.

Aj vy sa snažíte si privyrobiť? Zapadáte do obrázka dvoch tretín Slovákov

Najčastejšie si na brigádach privyrábajú ľudia vo veku 18 až 26 a tiež vo veku 27 až 35 rokov. Absolútna väčšina opýtaných však volí skôr príležitostný "privýrobok" formou nárazových brigád.
Pravidelne si privyrábajú o niečo viac muži než nežnejšie pohlavie, ale pri príležitostných brigádach sa pomer prakticky vyrovnáva. Brigády sú pravidelným privýrobkom pre viac než pätinu obyvateľov Žilinského kraja, najmenej ľudí - iba desatina - si pravidelne privyrobí v Trnavskom kraji, kde si však zároveň najviac, až 58 percent, ľudí privyrába príležitostne.

Peniaze na dlhy

Brigády a ďalšie príležitostné alebo pravidelné "privýrobky" sú dôležitým zdrojom financií pre značnú časť Slovákov v produktívnom veku. Spolovice ide o nárazové brigády, veľmi časté sú však aj vedľajšie pracovné pomery formou dohody o vykonaní práce.
„Veľa našich klientov si napríklad privyrába roznášaním novín či letákov alebo rôznymi sezónnymi prácami, aby dokázali skôr splatiť svoje dlhy,“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK, zaoberajúcej sa správou pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, ktorá si prieskum dala urobiť.

Základné životné potreby

Hlavným dôvodom brigád a ďalších foriem privyrábania je získať financie na pokrytie základných životných potrieb. Takýto dôvod prezradilo 30 percent respondentov s vedľajším príjmom. Z ďalších dôvodov nasledujú financie určené na koníčky a rôzne voľnočasové aktivity (19 percent) a brigády s cieľom splácať dlhy (17 percent).
Na základné životné potreby si privyrábajú skôr ženy (tretina oproti štvrtine mužov), v prípade brigád na financovanie koníčkov je pomer medzi ženami a mužmi opačný (15 percent žien oproti 24 percentám mužov). Ďalší príjem pre naplnenie základných životných potrieb vyhľadávajú najviac obyvatelia Nitrianskeho kraja (43 percent), najmenej ľudia z Bratislavského kraja (21 percent).

Sumy do 40 eur

Typický mesačný "privýrobok" sa najčastejšie pohybuje do 40 eur, viac než tretina brigádnikov si privyrába 41 až 120 eur. Rozhodujúcimi faktormi pri voľbe brigády sú najmä výška mzdy (tretina brigádnikov) a náplň práce (27 percent). Ženy výrazne preferujú mzdu, zatiaľ čo muži skôr náplň práce. Obsah práce zaujíma aj predovšetkým ľudí starších než 45 rokov, vysokoškolákov a obyvateľov Bratislavy.
„Účel privyrábania sa líši aj podľa dosiahnutej úrovne vzdelania. Ľudia s vyšším vzdelaním si najčastejšie privyrábajú na zábavu, menej vzdelaní ľudia predovšetkým na životné potreby. Vzdelanejší ľudia a ľudia nad 45 rokov volia hlavne vedľajší pracovný pomer, mladší ľudia zas nárazové brigády,“ dodáva Kolářová.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.