06.11.2017, 21:56

Živnosť môžu po novom úrady zrušiť

Od začiatku budúceho roka vstúpi do platnosti novela zákona o účtovníctve. Prináša viacero noviniek, na ktoré musia myslieť podnikatelia i účtovníci vo firmách. Pozreli sme sa na ne spolu s expertmi z praxe.

Stres, úradník, práca
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska


1. Dosahy legislatívy
Poslanci schválili zmeny zákona o účtovníctve. Čo to reálne prinesie v praxi od roku 2018? Aké pozitíva
či negatíva?
Mne sa od uvedenia návrhu novely zákona nepáčila skutočnosť, že Finančná správa chce trestať za opakované porušenia zákona o účtovníctve zrušením živnostenských oprávnení, či už fyzické alebo právnické osoby. Nemyslím
si, že je správne miešať spolu dva zákony, pretože aj živnostenský zákon, aj zákon o účtovníctve už sankcie za porušenie stanovené majú. Rovnako predĺženie obdobia archivácie účtovných dokladov s obdobím archivácie účtovnej závierky ako podkladov na jej zostavenie nie je zmenou, ktorá by pre podnikateľov bola pozitívna.

2. Zrušenie živnosti
Od budúceho roka bude mať štát pri porušení zákona o účtovníctve jednoduchšiu možnosť zrušiť živnosť
podnikateľa. O čo ide?
Od januára 2018 sa zavádza možnosť podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve. Za takéto porušenie sa považuje až opakované spáchanie správneho deliktu. Ním
je napríklad opakované nezostavenie účtovnej závierky, opakované vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, opakované účtovanie fiktívnych účtovných zápisov alebo opakované nezaúčtovanie skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva. Takýto podnet môže dať daňový úrad na základe daňovej kontroly.

3. Archivácia dokumentov
Ako bude potrebné od nového roku archivovať dokumenty v účtovníctve?
Od nového roku sa zlaďuje obdobie archivácie účtovných dokladov s obdobím archivácie účtovnej závierky ako podkladov na jej zostavenie. To znamená predĺženie lehoty archivácie účtovných dokladov z päť na desať rokov.
Dlhšia lehota archivácie sa bude vzťahovať aj na už uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým do konca roku 2017 neuplynie päťročná archivačná lehota.

4. Náročnosť podnikania
Do akej miery pocítia podnikatelia zmeny v zákone o účtovníctve s vplyvom na ich biznis?
Podnikatelia by si mali dávať pozor na archiváciu dokladov a archivovať ich desať rokov, a rovnako na to, aby účtovníctvo naozaj viedli, bez zápisov mimo účtovníctva, pravdivo, a aby zostavovali účtovnú závierku, ktorá je súčasťou
daňového priznania. Ak sa chce podnikateľ vyhnúť postihom za nesprávne vedenie účtovníctva, prípadne podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia, mal by z jednoduchého účtovníctva prejsť na daňovú evidenciu. Tá nie je považovaná za účtovnú sústavu a tieto postihy mu nehrozia.

5. Novinky v praxi
Ktoré sú najdôležitejšie účtovné zmeny v roku 2017, ktoré by mali biznismeni poznať?
Kým do konca roku 2016 si mohli

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.