08.11.2017, 00:00

Úroky rastú aj po smrti dlžníka

Veritelia nebývajú o smrti dlžníka informovaní žiadnym osobitným spôsobom. Mali by si preto ustriehnuť výzvy zverejňované na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke súdov či Notárskej komory.

Úroky rastú aj po smrti dlžníka
Zdroj: Dreamstime

Notár vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky. Urobí tak na návrh dedičov, pričom lehota, ktorú im určí, nesmie byť kratšia ako mesiac. „V praxi to má význam najmä vtedy, ak dedičia nemajú informácie o všetkých dlhoch poručiteľa. Objasňuje sa tak okruh osôb, ktoré uplatňujú svoje pohľadávky. Slúži aj na ochranu dedičov voči tým, ktorí svoje pohľadávky v určenej lehote neprihlásili,“ vraví advokát Róbert Bános.

Dočasná ochrana majetku
Zákon počíta s potrebou dočasne zabezpečiť ochranu dedičstva, a to maximálne do právoplatného skončenia konania o dedičstve. Ak treba, urobí súd aj bez návrhu neodkladné úkony. Najmä zabezpečí dedičstvo, vykoná súpis na mieste samom, zverí veci osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti, postará sa o predaj vecí, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, prípadne ustanoví správcu dedičstva alebo jeho časti.

„Ide o všetky neodkladné úkony, ktoré slúžia na zabezpečenie majetku poručiteľa pred poškodením, odcudzením či zničením. Zákon ich spomína len ako príklady, závisia od konkrétnej situácie,“ vraví Bános. Ak do dedičstva patrí aj podnik, najvhodnejšie je podľa Bánosa ustanovenie správcu dedičstva. Malo by ísť o osobu, ktorá má skúsenosti s vedením podniku. Môže ňou byť aj dedič alebo iná blízka osoba, ale aj notár. Podmienkou je, že s tým súhlasí.

„Najčastejšie sa inštitút správcu dedičstva využíva, ak poručiteľ bol jediným konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. Ale aj keď by bez odbornej správy došlo k zníženiu alebo zániku majetkových hodnôt,“ objasňuje. Pripomína aj, že smrť dlžníka a dedičské konanie nemajú žiadny vplyv na omeškanie s plnením dlhu. „Právny nástupca dlžníka je povinný platiť aj úroky, a to aj za obdobie po smrti dlžníka,“ podčiarkuje Bános.

Predbežné vyšetrenie
Počas predbežného vyšetrenia notár zisťuje okruh dedičov, majetok a dlhy poručiteľa. Veriteľov požiada o vyčíslenie pohľadávky ku dňu smrti. Ide o známych veriteľov. Ak známi nie sú, dedičia o nich nemajú informácie, využijú inštitút konvokácie, teda výzvy adresovanej veriteľom. „Veritelia sú informovaní prostredníctvom výzvy, ktorá je zverejnená na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory. Ak je dedičstvo predlžené,

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.