23.11.2017, 00:00

Bráňte sa šikane od vašich susedov

Rozhádaní susedia, narušené medziľudské vzťahy aj nepokoj v dome. Susedské spory zaťažujú každého obyvateľa paneláka či ulice. Riešte ich s chladnou hlavou. Kedy sa so susedom dohodnúť a ktoré situácie vyústia až do súdu? Praktické prípady opisujú právnici.

hypotéka, bývanie, financie
Zdroj: Reuters

Róbert Bános, advokát
1. Konflikty susedov
Aké typy susedských sporov sa najčastejšie riešia v praxi?
Najčastejšími a najbežnejšími spormi, nielen z oblasti susedských, sú napríklad spory o náhradu škody, ďalej spory o hranicu pozemku, prípad, keď sú rodinné domy vedľa seba postavené príliš blízko, v dôsledku čoho si susedia vyslovene hľadia navzájom do okien. Sporným taktiež môže byť oplotenie pozemku, či dokonca chov domácich zvierat, respektíve hlučnosť a pachy, ktoré ho sprevádzajú. Pokiaľ ide o trendy, tie nepodliehajú výrazným zmenám, keďže v prípade susedských sporov ide vždy aj o vzájomnú toleranciu, ktorej miera je určujúca na posúdenie toho, čo možno skutočne považovať za sporné.

2. Zásady sporov
Akých zásad pri takýchto sporoch by sme sa mali držať a ako to prvotne riešiť?
V prvom rade je dôležité, aby bol spor ako taký chápaný v čo najväčšej miere s nadhľadom a racionálne, aby v žiadnom prípade nezvíťazila emotívna stránka veci. Bez ohľadu na to, či ide o menšiu alebo väčšiu škodu, prípadne osobný problém, poškodený by mal mať snahu v prvom rade riešenie skúsiť prostredníctvom dohody. Je chybou, ak sú práve mimosúdne dohody podceňované a poškodený má záujem vec najprv riešiť cestou polície, obce či súdu. Práve takýto postup je často i katalyzátorom negatívnych emócií, naštrbí vzťahy medzi susedmi často definitívne, a potom už niet cesty späť a to, čo mohlo byť pomerne rýchlo vyriešené mimosúdnou dohodou, často končí na súde.

3. Hranica pozemku
Ako riešiť spory o hranicu pozemkov? Kde je najväčší problém?
Spory o hranicu pozemkov môžu byť pozostatkom z minulosti v dôsledku nevysporiadaného vlastníctva k pozemkom, väčšinou však vznikajú z dôvodu existencie geodetických meraní, ktoré nie sú zhodné a každé z nich udáva iný priebeh hranice. Najčastejším prípadom je, že si jedna strana napríklad postaví plot za hranicou svojho pozemku, pričom si myslí, že stavia na svojom. Ak druhá strana tvrdí, že plot je postavený na jej pozemku, obe strany majú možnosť buď sa dohodnúť, alebo sa obrátiť na súd. Pri dohode možno postupovať tak, že sa presahujúca časť vyznačí v geometrickom pláne ako samostatná parcela a pristúpi sa k jej predaju tej-ktorej strane, prípadne sa pričlení k jednej z už existujúcich parciel.

4. Chov zvierat
Čo robiť, ak sused chová psy i ďalšie hospodárske zvieratá a prekáža nám ich hluk?
Chov domácich hospodárskych zvierat môže byť častým problémom práve na dedine, keď jeden sused chová napríklad ošípané, hovädzí dobytok alebo sliepky. Prípadne, ak má jeden zo susedov napríklad chov psov, taktiež možno počítať so zvýšeným hlukom, ktorý môže ostatným susedom prekážať. Dané situácie rieši Občiansky zákonník, podľa ktorého je zakázané nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov okrem iného hlukom, pachmi, či nebodaj odpadom, a je zakázané nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Ak teda sused prekročí zákonom uvedenú mieru primeranú pomerom, v prvom rade je najvhodnejšie spor riešiť mimosúdne osobným dohovorom o odstránení tohto stavu. Ak sa ukáže, že tento postup je nedostačujúci, je tu možnosť požiadať o pomoc obec či políciu. Spor sa tak môže dostať až do priestupkového konania.

5. Neprimeraný hluk
Čo robiť, ak nás sused obťažuje neprimeraným hlukom?
Ak v prípade neprimeraného hluku, či už je jeho pôvodom konflikt v domácnosti alebo iba porušovanie nočného pokoja, snaha o dohovor so susedom zlyhala, je možné sa v tomto prípade obrátiť napríklad na mestskú či obecnú políciu. Tá vyhodnotí, či ide o priestupok, na základe čoho situáciu rieši dohovorom, pokarhaním alebo pokutou. Pri vyhrotenej situácii odporúčame privolať štátnu políciu.

6. Kompetencie úradov
Kto má najväčšie kompetencie v oblasti riešenia susedských sporov? Sú to mestá, obce, polícia?
Aby sa poškodený skutočne efektívne domohol svojich práv, je dôležité, aby skutočne postupoval krok za krokom od najnižšej inštancie a až v prípade, ak tu neuspeje, postupoval vyššie. Treba sa pokúsiť o dialóg so susedom, ktorý buď spôsobil škodu, alebo do práv zasiahol iným spôsobom. Prípadne je vhodné obrátiť sa i na správcu bytového domu či na obec. Poslednou možnosťou je súd. Pokiaľ ide o políciu ako takú, či už privolanie policajnej hliadky alebo podanie trestného oznámenia, takto je vhodné postupovať skutočne až vtedy, keď sa situácia neočakávane vyhrotí.

7. Mestá verzus obce
Sú rozdielne susedské spory medzi ľuďmi bývajúcimi na dedinách alebo v bytových domoch?
V zásade nie je možné generalizovať, keďže konflikty a susedské spory v

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.