18.01.2018, 00:00

Transfery budú pod väčším drobnohľadom

Obchodovanie medzi firmami príbuzných. Presúvanie ziskov z eseročky do eseročky. Obchodné vzťahy medzi matkami a dcérami či vnučkami. To všetko sa dostáva pod drobnohľad daňových úradníkov. Detaily vysvetľujú odborníci z brandže aj experti z ministerstva financií.

Transfery budú pod väčším drobnohľadom
Zdroj: Dreamstime

1. Pojem subjekt
Aká je nová definícia závislých osôb?
V zákone o dani z príjmov platí od januára 2018 rozšírená definícia závislých osôb. Do konca minulého roku sa za závislú pokladala právnická alebo fyzická osoba, ktorá mala zákonom určené charakteristiky. Po novom sa za závislú osobu považuje aj takzvaný subjekt ako právne usporiadanie majetku alebo osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu. Je to teda aj iné právne usporiadanie, ak vlastní alebo spravuje majetok. Takéto usporiadania sú zaužívané hlavne v zahraničí. Ide napríklad o trusty, ktoré určujú ceny združeným podnikom, alebo partnershipy, kde aspoň dve osoby spoločne podnikajú a delia si zisk.

2. Podiel na zisku
Čo vlastne vyžaduje úniová smernica, ktorá núti štáty prijať takéto tvrdšie opatrenia?
Vyplýva z nej potreba zadefinovať osoby, ktoré sú v rámci účtovníctva súčasťou konsolidovaného celku, ako závislé. Za takú sa považuje po novom aj osoba s najmenej 25-percentným podielom na zisku inej osoby alebo subjektu. Doteraz podiel na zisku nebol znakom závislosti, keďže hranica 25 percent sa skúmala iba z hľadiska podielu na základnom imaní a hlasovacích právach. Po novom pribudol aj pojem spoločného konania, keď osoba koná spoločne s inou osobou, ak ide o hlasovacie práva alebo základné imanie. V tomto prípade sa podiely osôb spočítajú – na porovnanie s hranicou 25 percent.

3. Účelovo založené firmy
Ktoré spoločnosti sa po prijatí novej legislatívy v tejto oblasti chápu ako prepojené?
Právne formy, ktoré skrývajú pojem subjekt, sú síce zaužívané viac v zahraničí, môžu sa však vyskytovať aj na Slovensku. Príkladom sú združenia pri konzorciách. Ide o účelovo založené spoločenstvo na jednorazový obchod alebo finančnú transakciu. Pravidlá transferových cien sa budú uplatňovať aj na transakcie s takýmito subjektmi. Zámerom je vyhnúť sa hybridným nesúladom, keď sa v jednej krajine subjekt pokladá za daňovníka pre daň z príjmov a v druhej nie.

4. Hranica 25 percent
Je nejaká zmena v podieloch osôb, ktoré tvoria spolu určitý väčší celok?
V prípade osôb, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku, nedochádza k významnej zmene v praxi, keďže tieto aj doteraz napĺňali charakteristiku závislej osoby. Podmienka 25-percentného podielu na zisku alebo spoločnom konaní má predísť takým štruktúram, keď sa formálne nedosiahla táto hranica z hľadiska základného imania a hlasovacích práv, hoci skutočná miera vplyvu konkrétnej osoby presiahla túto úroveň.

5. Skrátená dokumentácia
Aké povinnosti si musia splniť malí podnikatelia či živnostníci? Nakoľko zasiahnu najnovšie zmeny túto kategóriu podnikateľov?
Ak sú napríklad otec a syn drobní podnikatelia a obchodujú medzi sebou, vedú títo daňovníci skrátenú dokumentáciu o významných kontrolovaných transakciách. Môžu v nej uviesť aj informácie o kontrolovaných transakciách nevýznamného charakteru. Dokumentácia by mala obsahovať:
a) identifikáciu a právnu formu v podnikaní prepojených osôb,
b) opis organizačnej a vlastníckej štruktúry,
c) zoznam kontrolovaných transakcií a ich opis,
d) peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie,
e) obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie.
Dôležité sú tiež údaje o rodinnom prepojení, dodacie podmienky, ako obchod prebiehal a čo bolo jeho predmetom, samotné platby, s čím spolu obchodovali a ako to prebiehalo, suma obchodu, dodacie podmienky, platba a podobne.

6. Konsolidované závierky
Koho, čo do veľkostných kritérií, zasiahnu novinky v transferovom oceňovaní najviac?
Zmeny postihnú najmä veľké spoločnosti, ktoré majú ako súčasť konsolidovaného celku povinnosť konsolidovanej účtovnej závierky. Ide o spoločnosti s nepriamym podielom na základnom imaní alebo riadení. V takomto vzťahu môže byť materská spoločnosť a jej vnučka. Uvedené osoby totiž tiež spadajú do novej definície závislej osoby, ktorá sa rozšírila aj o pojem subjekt. Po novom už závislá nemusí byť iba prepojená osoba, ale aj prepojený subjekt. Príkladom sú trusty, teda zverenecké fondy, ktoré určujú ceny združeným podnikom.

7. Konanie v zhode
Kedy sa podnikatelia chápu, že sú prepojení tak, že konajú v zhode?
Ide o konanie, ktoré smeruje k dosiahnutiu rovnakého cieľa. Takýmto prepojením by mohla byť eseročka a osoba, ktorá nemusí byť konateľom či spoločníkom. Môže však byť akoby treťou osobou podpísanou na dohode o zhodnom výkone hlasovacích práv v eseročke, ktorý sa týka jej riadenia. Ak táto eseročka robí s touto osobou obchody, musia viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní, buď v základom, alebo úplnom rozsahu.

8. Riadenie spoločnosti
Ako treba hodnotiť situáciu, keď je ten istý človek v jednej firme majiteľom a v druhej firme robí účtovníka?
Ak by bol majiteľ jednej firmy zároveň účtovníkom v druhej, skúmalo by sa, či ide o konanie v zhode. Všetko je potrebné posúdiť z hľadiska individuálnej situácie. To znamená – či daný účto

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.