13.02.2018, 00:00

Aké sú zmeny a povinnosti v daniach

Nie ste si istí, či si priznanie k dani z príjmov podávate sami alebo to za vás urobí váš zamestnávateľ? Aké novinky prináša tento rok, informuje Finačná správa experti.

Aké sú zmeny a povinnosti v daniach
Zdroj: Pavol Funtál

Odpovedá Veronika Solíková, konateľka, Účtovná jednotka

1. Typy formulárov
Aké sú druhy daňových tlačív pre rôzne kategórie daňovníkov – fyzických osôb?
Na zdanenie príjmov, pri ktorých je nevyhnutné tlačivo daňového priznania, si treba vybrať správny typ formulára určeného pre fyzické osoby. Sú dva typy – daňové priznanie typu A a daňové priznanie typu B. Typ A je určený iba pre tie fyzické osoby, ktoré v roku 2017 dosiahli len príjmy zo závislej činnosti. Druhý typ, B, používajú tie fyzické osoby, ktoré za rok 2017 dosiahli aj niektorý z iných druhov príjmov: príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy.

2. Podmienky zdanenia
Kedy musím zdaniť svoje príjmy, podľa čoho mám postupovať?
Ide o to, aká bola hranica vašich príjmov za minulý rok. Ak ste mali vlani príjmy len zo závislej činnosti, pričom presiahli hranicu 1 901,67 eura, priznanie sa na vás vzťahuje len v nasledujúcich prípadoch, ak: 1. tieto príjmy plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane (t. j. z vašich príjmov zo zamestnania sa neodvádzala daň z príjmov), 2. ak plynuli zo zdrojov v zahraničí (od zamestnávateľa s bydliskom alebo sídlom v zahraničí), 3. ak nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň z dôvodu, že ste dostávali mzdu len alebo prevažne vo forme nepeňažného plnenia, 4. ak ste nepožiadali zamestnávateľa, aby vám urobil ročné zúčtovanie alebo ste ho o vykonanie ročného zúčtovania požiadali, ale nepredložili ste mu v ustanovenom termíne potrebné doklady na jeho urobenie.

3. Povinnosti zamestnávateľa
Kedy zo závislej činnosti nemusím podať daňové priznanie?
Príjmami zo závislej činnosti sú hlavne príjmy z pracovnoprávneho alebo z podobného vzťahu. Ak ste dosiahli len príjmy zo závislej činnosti, použijete na podanie priznania formulár typu A. Podkladom na vyplnenie priznania typu A zamestnanca je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov. A to aj od zamestnávateľov zo zahraničia. Toto potvrdenie musí slovenský zamestnávateľ doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2017.

4. Mimo daňových starostí
Musím ako zamestnanec podať daňové priznanie?
Daňové priznanie zamestnanci nemusia podať vždy, ale ak áno, použijú formulár typu A. Väčšinou to však býva tak, že zamestnancom nevyplývajú s daňovým priznaním žiadne starosti. Okrem toho – priznanie nemusíte ako fyzická osoba podávať vôbec, ak ste v roku 2017 mali len príjmy zo závislej činnosti (suma hrubých miezd), ktoré nepreskočili hranicu 1 901,67 eura.


Odpovedá  Rastislav Forgáč, Slovenská komora daňových poradcov

5. Patenty a vzory
Ako hodnotíte oslobodenie príjmu pri využívaní patentov, úžitkových vzorov a vlastných softvérov?
Oslobodenie príjmu z využitia nehmotných aktív vytvorených na Slovensku, takzvaný patent box, od dane z príjmov právnických osôb možno hodnotiť ako jednu z pozitívnych zmien, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov. Pozitívne sa to dotkne tých daňovníkov, ktorí majú príjem z odplát za poskytnutie práva na použitie napríklad chráneného patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru, ktoré boli vytvorené ich vlastnou činnosťou. Takýto príjem bude oslobodený od dane od 1. januára 2018 vo výške 50 percent.

6. Výsledky iného autora
Čo ak spoločnosť, teda právnická osoba pri výskume alebo vývoji použije aj výsledky výskumu obstarané od inej osoby?
Oslobodenie príjmu takej spoločnosti sa bude krátiť koeficientom. Daňovník je preto povinný viesť osobitnú evidenciu pre účely tohto oslobodenia. Povinný bude predložiť ju aj daňovej kontrole.

7. Vlastný softvér
Mohli by ste ilustrovať na nejakom príklade, ako by malo fungovať oslobodenie príjmu pri využívaní vlastného softvéru v praxi?
Povedzme, že spoločnosť Alfa, vytvorila vlastnou činnosťou softvér, ktorý prenajala spoločnosti Beta. Aktivované náklady na vývoj softvéru spoločnosť Alfa odpisuje štyri roky. V roku 2018 za použitie softvéru zaplatila spoločnosť Beta, spoločnosti Alfa odmenu tisíc eur. Spoločnosť Alfa do svojich zdaniteľných príjmov zahrnie len polovicu tejto sumy, teda 500 eur, pretože suma 500 eur je oslobodená od dane. Spoločnosť Alfa môže oslobodenie uplatniť najviac počas štyroch rokov, teda počas zahrňovania odpisov nákladov na vývoj softvéru do daňových výdavkov.

8. Predaj inovácie
Oslobodený má byť aj príjem z predaja výrobku, pri ktorom firma použila vlastný patent alebo úžitkový vzor?
Áno. Oslobodenie sa bude týkať aj časti príjmov z predaja takých výrobkov, ktoré boli vyrobené použitím chráne

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.