16.04.2018, 00:00

Na čo dbať, keď spisujete testament

Poslednú vôľu môžete dať na papier vlastnou rukou, na stroji alebo počítači. Pri jeho podpise musia byť dvaja svedkovia, ktorí po vás dediť nebudú. Môžete však využiť aj služby advokáta či notára, ktorý vám v celej veci poradia a závet vám spíšu. Na čo všetko pri tom treba myslieť, vysvetľuje Barbora Sláviková, právnička, advokátska kancelária Puchalla, Slávik & partners.

závet
Zdroj: Dreamstime

Závet – vzor
(alografný – napísaný na počítači)

Poručiteľ:
Meno a priezvisko: Ján Nový
Bytom: Stromová 5, 911 01 Trenčín
Narodený: 5. 8. 1960
Rodné číslo: 650508/4899


Ja, dolupodpísaný Ján Nový, týmto pre prípad svojej smrti za prítomnosti svedkov ako prejav svojej poslednej vôle odkazujem celý svoj hnuteľný, ako aj nehnuteľný majetok, kdekoľvek sa nachádzajúci, svojej sestre Martine Bukovej, ako aj závetnej dedičke.

Ďalej vyhlasujem, že žiadnych neopomenuteľných dedičov v zmysle paragrafu 479 Občianskeho zákonníka nemám.

V Trenčíne 10. apríla 2018

----------------------------------------------------------------
Ján Nový
Svedok:
meno a priezvisko: Peter Smolík
bytom: Okružná 15, 911 01 Trenčín
narodený: 9. 2. 1952
rodné číslo: 520209/7324

Svedok:
meno a priezvisko: Eva Porubská
bytom: Roľnícka 7, 911 01 Trenčín
narodená: 13. 8. 1967
rodné číslo: 670813/7207

Svojimi podpismi na tomto závete potvrdzujeme, že dňa 10. apríla 2018 ho pán Ján Nový pred nami napísal a vlastnoručne podpísal. Zároveň uviedol, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Trenčíne 10. apríla 2017

------------------------------------
------------------------------------
Peter Smolík
Eva Porubská
svedok
svedok


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Popisky:

1.
Prečo závet??
Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa pre prípad smrti. Začína teda platiť momentom smrti poručiteľa. Dôvodom spísania závetu je vôľa poručiteľa, aby sa dedilo inak ako podľa zákona. Veľmi často ide o prípady, keď poručiteľ nemá priamych potomkov alebo žiadnych iných zákonných dedičov. Ďalšou príčinou spísania poslednej vôle môže byť aj rozhodnutie závetcu odkázať konkrétnu vec osobe, ktorá nie je dedičom zo zákona.

2. Obsahové náležitosti
Závet musí obsahovať určenie dedičov a majetku, ktorý sa má dediť. Ak je dedičov viac, môžu sa určiť ich podiely z dedičstva. Ak podiely dedičov určené nie sú, platí, že sú rovnaké. Majetok je možné odkázať fyzickej aj právnickej osobe, prípadne štátu. Závet sa môže týkať celého majetku, avšak aj konkrétnej veci.

3. Odmietnutie dedičstva
Dedič môže dedičstvo odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením, ktoré na súd zašle. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o tomto práve a jeho následkoch informovaný. Pre dôležité dôvody môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedič však nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta.

4. Označenie dedičov
Dedičia musia byť v závete označení takým spôsobom, aby nemohli byť zameniteľní s inou osobou. Treba uviesť ich meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne bydlisko. Podpis závetcu musí byť uvedený pod textom závetu.

5. Neplatný závet
V testamente platí zásada formálnej prísnosti, čo znamená, že zákon stanovuje základné náležitosti tohto právneho úkonu, a ich nedodržanie robí závet neplatným v celom rozsahu. Ak by napríklad chýbal dátum jeho spísania, závet by bol neplatný v celom rozsahu.

6. Spôsobilé osoby
Svedkami z

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.