03.07.2018, 00:01

Starodôchodcom prepočítávajú penzie. Koho sa to týka?

Sociálna poisťovňa prepočítava dôchodky priznané pred januárom 2004. Netýka sa to však všetkých dôchodcov. Rozhodne automaticky, netreba ju o to žiadať. Viac o zvyšovaní a prepočítávaní staropenzií sa dočítate v zajtrajšom vydaní Hospodárskych novín.

Starodôchodcom prepočítávajú penzie. Koho sa to týka?
Zdroj: Zdroj: Dreamstime

Podstatné podmienky
Prepočítajú sa všetky starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2004?
Nie. Sociálna poisťovňa určí novú sumu len tým starobným dôchodcom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky. Podstatná je najmä podmienka, že dôchodok musel byť priznaný najmenej zo sumy priemerného mesačného zárobku podľa paragrafov zákona č. 184/2017.

Žiadosť netreba
Musím o nové určenie sumy požiadať písomne?
Nie, poisťovňa to urobí automaticky.

Október – hraničný termín
Kedy mi bude doručené rozhodnutie o novej výške dôchodku?
Sociálna poisťovňa rozhodne do 31. októbra 2018.

Spätné vyplatenie
Ak budem mať nárok na zvýšenie starobného dôchodku, vyplatí sa mi dôchodok aj spätne odo dňa jeho priznania?
Nie. Poisťovňa doplatí sumu len od 1. januára 2018. Za obdobie pred 1. januárom 2018 zákon neumožňuje novo vypočítaný dôchodok doplatiť.

Iné sumy
V doručenom rozhodnutí sa uvádza iný priemerný mesačný zárobok, ako som mal uvedený v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku. Je to tak správne?
Áno. V odôvodnení rozhodnutia poisťovňa presne uvádza jednotlivé kroky nového určenia sumy starobného dôchodku. Prvým krokom je, že pôvodný neupravený priemerný mesačný zárobok sa upraví novým spôsobom. Z takto upraveného priemerného mesačného zárobku sa potom podľa percentuálnej výmery určí nová suma.

Spôsob rozhoduje
Musím o nové určenie sumy starobného dôchodku Sociálnu poisťovňu písomne požiadať?
Nie, o prepočet starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná rozhodnúť o sume každého starobného dôchodku, na ktorý sa nové určenie sumy vzťahuje.

Termín rozhodnutia
Prečo ešte Sociálna poisťovňa nerozhodla o novej sume môjho starobného dôchodku?
Poberateľom starobného dôchodku, ktorých suma dôchodku sa v zásade s výnimkou každoročnej valorizácie nezmenila, Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutia, ktoré im doručila ešte v tomto roku v januári. Súbežne rozhoduje aj v konaniach, v ktorých je na určenie sumy starobného dôchodku nevyhnutné použiť údaje evidované v spisovom materiáli poberateľa dôchodku. Ide pritom postupne od najstarších poberateľov starobného dôchodku. Zákon stanovuje, že poisťovňa musí rozhodnúť najneskôr do 31. 10. 2018. Zákon zohľadňuje, že poisťovňa má o prepočítaní starobných dôchodkov rozhodovať popri svojich ďalších povinnostiach. Ide o činnosti, ktoré si vyžadujú vysokokvalifikovaných zamestnancov. Každý dôchodok je potrebné jednotlivo prepočítať a v novej sume zohľadniť aj všetky zmeny od priznania dôchodku.

Vplyv dátumu
Má dátum vydania rozhodnutia o novej sume starobného dôchodku negatívny vplyv na vyplatenú sumu?
Nie. Ak bude suma starobného dôchodku po novom určení vyššia, nárok na zvýšenie vzniká už od 1. januára 2018, a to bez ohľadu na to, kedy poisťovňa o zvýšení rozhodne. Zvýšenú sumu vždy doplatí spätne od 1. januára 2018.

Určenie sumy
O koľko eur sa mi zvýši starobný dôchodok?
To, či sa dôchodok zvýši a o akú sumu, je individuálne. Výška je rôzna a ovplyvňuje ju viacero faktorov, ktoré závisia od individuálnej situácie konkrétneho poberateľa dôchodku. Preto nie je možné vopred určiť, aké bude zvýšenie. Ovplyvňuje ho napríklad výška hrubých zárobkov, dĺžka získaného zamestnania alebo výkon zamestnania vo zvýhodnenej pracovnej kategórii. O vyššiu sumu sa napríklad zvýši starobný dôchodok poberateľovi, ktorý dosahoval nadpriemerné zárobky a po dosiahnutí dôchodkového veku o priznanie a vyplácanie dôchodku hneď nepožiadal, ale bol ďalej zamestnaný aj niekoľko rokov bez poberania dôchodku.

Nezmenená suma
Ak bude suma starobného dôchodku po novom určení nižšia ako doteraz vyplácaná suma, zníži mi ho poisťovňa?
Nie. Ak po novom určení sumy nie je dôchodok vyšší ako vyplácaný, poisťovňa ho bude naďalej vyplácať v nezmenenej sume. Dôchodca teda bude dostávať dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší.

Nesplnenie podmienok
Prečo sa na mňa zvýšenie alebo nové určenie sumy starobného dôchodku nevzťahuje?
Pretože nespĺňate podmienky, ktoré taxatívne stanovuje zákon: suma dôchodku musela byť určená podľa zákonov účinných pred 1. januárom 2004, teda podľa zákona číslo 100 z roku 1988, podľa zákona číslo 121 z roku 1975 a ďalších, a priemerný mesačný zárobok použitý pri výpočte dôchodku dosahoval zákonom určenú minimálnu sumu podľa roku priznania dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.