05.08.2018, 23:45

Vďaka notárovi môžete aj ušetriť

Notár má podľa zákona poskytovať právne služby, no má to určité obmedzenie. Môže ich poskytovať len v spojení s výkonom svojej práce, teda pri spisovaní listín či osvedčení dôležitých úkonov. V mnohých prípadoch sa však vďaka jeho radám možno vyhnúť aj zbytočným poplatkom. Vysvetľuje to notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

1. SPISOVANIE ZÁVETU


Opis situácie
Častou chybou pri spisovaní závetu je, ak ho ľudia napíšu na písacom stroji či počítači. Ide
o takzvaný alografný závet. Ten potom vlastnou rukou podpíšu a datujú – a v tomto môže byť
problém. Celkom iná situácia totiž nastáva, ak sa závet napíše vlastnoručne (holografný závet)
vrátane dátumu a podpisu, lebo tu sa nevyžadujú svedkovia. Pri alografnom závete sa však
vyžaduje účasť a podpis dvoch svedkov, pričom tí musia mať aj náležitosti spôsobilého svedka.
Čiže nesmie ísť o blízku osobu závetcu ani o závetného dediča.

Dôsledky pochybenia
Pozor na umiestnenie podpisu či dátumu vo vlastnoručne spísanom testamente. Dôležité je,
aby bol podpis závetcu na konci listiny – pod celým textom. Akýkoľvek dodatok či dôvetok,
ktorý nie je krytý podpisom, je neplatný.


Prekvapujúci pre človeka, ktorý napísal závet, môže byť aj prípad neopomenuteľného dediča
a s ním spojenej relatívnej neplatnosti závetu, keď sa opomenutý potomok domáha svojho
dedičského podielu. Pozor aj na to, že pri závetoch uchovávaných doma hrozí ich „strata“ či
„zničenie“. Chybou je aj spoločný závet manželov, ten totiž náš právny poriadok nepripúšťa, preto je takýto závet neplatný.

Všetky spomenuté chyby a opomenutia spôsobujú absolútnu neplatnosť závetu, a tým nenaplnenie poslednej vôle a následné dedenie zo zákona.

2. VYDEDENIE


Opis situácie
Ak sa rodič rozhodne, že v závete vydedí svojho potomka, málokto vie, že tak môže urobiť,
len ak na to existuje aspoň jeden zo štyroch zákonných dôvodov. Tie musia byť uvedené
v samotnej listine o vydedení.

Dôsledky pochybenia
Neuvedenie dôvodu vydedenia má za následok neplatnosť listiny o vydedení, na ktorú však samotný notár, prejednávajúci dedičstvo ako súdny komisár, prihliada ex offo, teda aj bez námietky vydedeného dediča. Častým a nemilým prekvapením pre takéhoto rodiča je aj zistenie, že vydedenie sa automaticky nevzťahuje aj na potomkov vydedeného potomka – na vnukov závetcu. Ak teda chce niekto vydediť aj vnuka, treba to rovnako uviesť v listine o vydedení s vymedzením zákonného dôvodu.

3. ABSENCIA NÁHRADNÉHO ZÁVETNÉHO DEDIČA


Opis situácie
Mnohí nevedia, že ak nestanovia náhradného dediča dedičovi zo závetu, dôjde k dedeniu zo zákona. Napríklad sa rozhodnete, že nechcete zanechať majetok manželovi, ale len svojej jedinej dcére. Ak však dcéra v prípade vašej smrti nededí (lebo zomrie skôr či odmietne dediť) nastupuje dedenie zo zákona, teda bude dediť manžel v druhej dedičskej skupine sám alebo dcérine deti jej podiel.

Dôsledky pochybenia
Stačí, ak určíte náhradného dediča, a dediť bude on. Môžu to byť napríklad vaše sestry či matka.


Ľudia si často myslia, že len čo určia za závetného dediča napríklad svoje dieťa, budú jeho celý podiel dediť jeho deti (vnucizávetcu). No nie je to tak. Ak niet ani závetného dediča, ani náhradného, nastupuje dedenie zo zákona podľa dedičských skupín.

4. PREVOD POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY


Opis situácie
Prevod pôdy reguluje osobitný zákon. Jeho nedodržanie znamená zamietnutie návrhu na vklad do katastra.


Pri kúpnych zmluvách s poľnohospodárskym pozemkom presahujúcim výmeru 2 000 štvorcových metrov môže kataster, v obvode ktorého sa nachádza, zamietnuť návrh na vklad,
ak sa nedodrží zákonný proces. Ten spočíva v tom, že kúpa sa musí zverejniť v elektronickom
registri

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.