05.09.2018, 00:00

Studňu môžete zlegalizovať aj dodatočným povolením stavby

Pre napojenie celého domu vodou zo studne je potrebné čerpadlo, aby tak vznikol v potrubí dostatočný tlak. V tom prípade už hovoríme o studni ako o vodnej stavbe. Čo musíte dodržať, ak chcete využívať vlastný zdroj vody, vysvetľuje advokát Ján Marônek z advokátskej kancelárie Marônek & Partners.

Studňu môžete zlegalizovať aj dodatočným povolením stavby
Zdroj: Dreamstime

Možno studňu na pozemku rodinného domu charakterizovať ako stavbu?
Takzvané domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne, sú jednoduché vodné zariadenia na odber podzemných vôd. Medzi takéto zariadenia patria aj pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako desať listrov za minútu. Ak sa voda z domovej studne čerpá ručne, nepotrebujete na to povolenie alebo súhlas štátnej vodnej správy. Môžete ju odoberať alebo inak používať a nepotrebujete na to ani stavebné povolenie či ohlásenie. Príkladom sú studne pre potreby akýchsi rekreačných studničiek alebo studne na záhrade pre polievanie kvetov či umývanie rúk. Ich využívanie je však len na vlastné nebezpečenstvo. Všetky ostatné studne, z ktorých sa voda nečerpá ručne, sa považujú za vodnú stavbu a na zariadenie je už potrebný súhlas úradov.

Ktoré úrady povoľujú ich realizáciu?
Ak budete čerpať vodu pomocou technických zariadení, akým je napríklad čerpadlo, ide už o vodnú stavbu. Vtedy je už potrebné postupovať podľa stavebného zákona a zákona o vodách. Fyzická osoba musí požiadať príslušný obecný úrad o vydanie povolenia a k žiadosti priložiť aj list vlastníctva. Preukazuje ním vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti. Potrebná je tiež kópia z katastrálnej mapy a projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, jej súčasťou má byť hydrogeologický posudok na základe monitorovacieho vrtu. Ďalej sa k žiadosti prikladá súhlas príslušného miestneho stavebného úradu, ten overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia. Ďalej doklad kvalifikovanej osoby a projektanta o ukončení vzdelania stavebného smeru, výpis zo živnostenského listu a doklad stavebného dozoru o ukončení vzdelania stavebného smeru. Nesmie chýbať vyjadrenie o podzemných vedeniach, stanoviská vlastníkov susedných parciel, ktorí sú účastníkmi konania. Uhradiť treba aj správny poplatok 30 eur. Napokon je ešte potrebné požiadať príslušný obecný úrad o povolenia na odber podzemných vôd, ktoré musí byť vydané najneskôr so stavebným povolením.


Spomínate poplatok, treba počítať ešte s ďalšími výdavkami?
Okrem poplatku pri podaní žiadosti musíte pamätať na to, že list vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely a na pošte sa za to platí 7,90 eura. Za každú kópiu katastrálnej mapy zaplatíte osem eur a za projektovú dokumentáciu okolo päť eur za zdokumentovaný štvorcový meter. Za vyjadrenie o podzemných vedeniach sa platí približne 14 eur a hydrogeologický posudok odhadom 150 eur. Náklady na vydanie stavebného povolenia na studňu s čerpadlom teda môžu byť približne 225 eur. Ak je však potrebné vydať aj nové právoplatné územné rozhodnutie, celkový náklad na studňu sa môže ešte výrazne zvýšiť.

Na aké obmedzenia môžeme naraziť?
Okrem geologických a iných prírodných obmedzení, ktoré majú výrazný vplyv na výstavbu studne, sa môžu objaviť aj právne komplikácie, ktoré zabraňujú vybudovaniu studne. Jednou z nich je rozpor so záujmami vlastníkov susediacich pozemkov, keďže sa na vydanie povolenia na studňu vyžaduje aj súhlas dotknutých osôb, čiže vlastníkov. Ďalším problémom môže byť tiež stanovisko prevádzkovateľov podzemných vedení, keď sa plánovaná studňa môže nachádzať buď v mieste vedenia alebo v ich ochrannom pásme. A ak by bolo potrebné upraviť územné rozhodnutie, treba rátať aj s väčším administratívnym a finančným zaťažením.

Voda môže byť aj zdravotne nevyhovujúca. Na čo by mali ľudia dbať?
Kvalita vody v studni závisí nielen od samotného prostredia, ale aj od hĺbky, z akej sa čerpá. Obyčajne platí, že čím je hĺbka väčšia, tým býva voda čistejšia. Pred výstavbou studne s cieľom používať vodu na varenie, pitie, umývanie či pranie je potrebné urobiť rozbor vody. Mnohé spoločnosti dnes vedia urobiť kvalitný rozbor vody za prijateľnú cenu. Zameriavajú sa hlavne na prítomnosť mikroorganizmov, na che

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.