11.09.2018, 00:00

Svoj závet zverte do rúk notára

Majetok môžete rozdeliť v závete. Aj jeho spísanie má však svoje striktne určené pravidlá, upozorňujú odborníci z praxe.

Svoj závet zverte do rúk notára
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Marek Hraška, advokát
1. Závet dieťaťa
Môže závet spísať aj osoba mladšia ako 18 rokov?
Áno, môže. Ak má menej ako 18 rokov a viac ako 15 rokov, môže tak urobiť vo forme notárskej zápisnice. Zákon nevylučuje ani možnosť spísania závetu pri osobe mladšej ako 15 rokov. Občiansky zákonník však hovorí, že pred nadobudnutím plnoletosti môže každý robiť len také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej veku. Toto je však veľmi nejasné pravidlo, ktoré sa nemusí dodržať, a závet spísaný napríklad 10-ročným dieťaťom bude vyhlásený za neplatný. Spísanie závetu preto odporúčame dať potvrdiť zákonným zástupcom dieťaťa – závetcu alebo najlepšie dať schváliť súdom.

2. Dedenie potomkami
Keď nechcem, aby moje deti dedili môj majetok, stačí, ak ich v závete neuvediem ako dedičov?
Nie, to nebude stačiť. Vaše deti patria medzi takzvaných neopomenuteľných dedičov. Maloleté deti musia dostať aspoň toľko, koľko im patrí podľa zákona. Plnoleté musia dostať aspoň polovicu tejto hodnoty. Ak toto váš závet nebude rešpektovať, bude v tejto časti neplatný. Ak by ste sa chceli vyhnúť týmto následkom, musíte deti platne vydediť. Iná možnosť neexistuje.

3. Označenie majetku
Musím v závete vymenovať všetok svoj majetok, ktorý chcem, aby moji dedičia zdedili?
Ak chcete závetom určiť dedičov na všetok svoj majetok, nemusíte ho jednotlivo podrobne špecifikovať a vymenúvať. Stačí, ak vo svojom závete uvediete, že celý svoj majetok zanechávate svojim dedičom, a to tým, ktorých už v závete podrobne špecifikujete. Jednotlivé položky svojho majetku musíte vymenovať jedine vtedy, ak ich chcete odkázať iba konkrétnym dedičom.


4. Určenie vecí
Čo ak chcem odkázať byt jednému dedičovi a jeho vnútorné vybavenie so všetkými vecami druhému dedičovi? Musím všetky tieto veci v závete vymenovať?
Hnuteľné veci môžete v závete určiť aj hromadne, a to napríklad tak, že vami určenému dedičovi odkážete všetky hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú vo vašom byte, ten však nezabudnite v závete správne identifikovať. Ak by sa v byte nachádzali aj peniaze v hotovosti, ktoré by ste nikomu inému neodkázali, tento dedič by získal aj tie.

5. Podmienky dedenia
Do závetu by som rada uviedla, že moje deti získajú dedičstvo, až keď dokončia vysokú školu. Je to možné?
Do závetu nemôžete dávať žiadne podmienky. Ani takú, ako uvádzate vo svojej otázke. Takéto podmienky by boli neplatné a neprihliadalo by sa na ne, závet by však zostal platný.

6. Zmena testamentu
Keď nemôžem do závetu dávať žiadne podmienky, ako potom dosiahnem jeho zmenu, keď takéto podmienky nastanú a chcem, aby môj majetok dedili iní dedičia?
Zmenu svojho závetu dosiahnete spísaním nového závetu. Ak v novom závete rozhodnete o tom istom majetku, o ktorom ste rozhodli v staršom závete, bude sa prihliadať len na novší závet. Majetok zdedia dedičia určení v novšom závete. Ak zatiaľ nový závet nechcete spisovať, stačí, keď pôvodný závet odvoláte alebo ho fyzicky zničíte.

7. Bývalý manžel
Môže zdediť nejakú časť môjho majetku bývalý manžel? Závet zatiaľ nemám napísaný.
Keď nemáte závet napísaný, váš majetok by sa dedil podľa pravidiel stanovených zákonom. Zákon vášmu bývalému manželovi nedáva žiadnu možnosť zdediť čo i len časť vášho majetku.

8. Nároky družky
So svojou partnerkou žijeme už roky v jednej domácnosti, ale nie sme zosobášení. Chcem, aby zdedila aspoň polovicu môjho majetku. Musím spísať závet?
Ak závet nemáte napísaný a máte aj deti, ktoré ste nevydedili, potom musíte spísať závet, aby ste dosiahli, čo chcete. Inak váš majetok zdedia len deti v rámci takzvanej prvej zákonnej skupiny dedičov.

9. Vydedenie detí
Chcem vydediť svoje deti, keďže sa už dlhé roky nevídame a nemám o nich žiadnu informáciu. Neprejavujú o mňa žiadny záujem. Zároveň chcem, aby všetko dedila moja partnerka. Stačí mi na to vydediť svoje deti?
Ak nemáte spísaný závet, vydedenie vašich detí je v tomto prípade prvým krokom. V listine o vydedení však nesmiete zabudnúť vykonať aj druhý krok. Účinky vydedenia musíte vztiahnuť aj na deti vašich detí, teda na vaše vnúčatá, inak by tieto vnúčatá zdedili celý váš majetok podľa zákona v rámci takzvanej prvej skupiny dedičov a vašej partnerke by neostalo nič.

Odpovedá Miriam Imrich Breznoščáková, notárka, Vzdelávacia komisia Notárskej komory

10. Poručiteľ bez rodiny
Poručiteľ nemá žiadnu rodinu. Môže napísať závet v prospech kamaráta, cirkvi alebo domova dôchodcov?
Závet je prejavom poručiteľovej vôle, ako naložiť so svojím majetkom pre prípad smrti. Na rozdiel od zákona, ktorý určuje dedičov v rámci jed

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.