08.11.2018, 00:00

Chcete nakúpiť pôdu? Využite úvery

Agropodnikateľom praje zákon, ktorý ich uprednostňuje pri nákupe pôdy. Navyše banky sa bijú o klientov a vedia ponúknuť úver aj začínajúcim, bez zabezpečenia a dokonca aj bez úverovej histórie. HN mapovali situáciu v niektorých bankách.

Chcete nakúpiť pôdu? Využite úvery
Zdroj: Dreamstime

Slovenská záručná a rozvojová banka
Banka aj naďalej prostredníctvom úveru Pôda a Moja pôda uvoľňuje financie na kúpu pôdy. „Určený je pre poľnohospodárskych prvovýrobcov a na nákup produkčne potenciálnej pôdy. Ide o takú, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty,“ vraví hovorca banky Martin Hrušovský. Úver vie banka ušiť každému na mieru. Rozhodujúca je lehota splatnosti, výška úveru, ale aj možnosti klienta zabezpečiť jeho splatenie. Využiť sa dá na nákup samostatných parciel, ale aj na skupovanie spoluvlastníckych podielov na pôde. Pre začínajúcich farmárov vo veku do 40 rokov je určený úver Moja pôda. Viazaný je na nenávratný finančný príspevok vyplácaný ako pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých farmárov.


K dispozícii je aj Priamy úver. Využiť sa dá na financovanie krátkodobých a strednodobých bežných podnikateľských potrieb. Spravidla na financovanie prevádzkového kapitálu, na nákup hmotného a nehmotného investičného majetku. Tiež na rekonštrukciu a modernizáciu formou investičných úverov, ktoré môžu byť aj dlhodobého charakteru. Zaváži vždy bonita klienta, miera zistených rizík a pri začínajúcich poľnohospodároch aj reálnosť podnikateľského zámeru, napríklad či majú zabezpečený odbyt. „Kvitujeme aj prípadné skúsenosti z rodinných fariem. Vždy sledujeme, aby bola zabezpečená návratnosť úverových zdrojov.“


Čo musíte predložiť k žiadosti
Zvyčajne je to oprávnenie na podnikanie, účtovné výkazy, podnikateľský plán aj s číselným vyjadrením, doklady na zabezpečenie úveru nehnuteľným alebo hnuteľným majetkom a ďalšie doklady a údaje podľa požiadaviek banky.

Podmienky poskytnutia pre úver Pôda a úver Moja pôda:
minimálna výška úveru: 3 000 eur, maximálna 330 000 eur
minimum vlastných zdrojov: 20 percent a 15 percent
splatnosť: do 15 rokov
zabezpečenie: pôda, ktorá je predmetom úveru, pôda, ktorá je v spoluvlastníckom podiele, iný nehnuteľný majetok

Všeobecná úverová banka
Banka je lídrom vo financovaní agrosektora nielen na Slovensku, ale aj v mnohých európskych krajinách prostredníctvom materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo alebo sesterských bánk. Obľúbený je úver na nákup poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva farmára, ktorý bude na nej aj hospodáriť a poberať dotácie. Ide práve o tých klientov, ktorí hospodária formou samostatne hospodáriacich roľníkov. „Nevyžadujeme od nich znalecký posudok na pôdu a úver je určený aj na financovanie nákupu spoluvlastníckych podielov. Nazýva sa Flexi pôda, žiadosť sa podáva na ktorejkoľvek firemnej alebo retailovej pobočke v rámci Slovenska,“ vraví Lucia Luptáková, PR manažérka banky. Poľnohospodári môžu využiť aj úver na predfinancovanie priamych platieb, a to až do výšky 170 percent, financovanie skladiskových a tovarových záložných listov, úvery na realizáciu projektov z Programu rozvoja vidieka, Agro lízing a široké portfólio prevádzkových a investičných úverov. Absentujúca úverová história nie je dôvodom na zamietnutie úveru. „Ak nás presvedčí o zmysluplnosti svojho podnikateľského zámeru a

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.